• Kancelaria Radcy Prawnego
    Bełchatów

Nasza praca

Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.

Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki zawodu radcy prawnego oraz jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.

  • NASZ CEL

Misją Kancelarii jest zapewnienie wszechstronnej i profesjonalnej
pomocy prawnej w szerokim zakresie wielu dziedzin prawa.
Jesteśmy zorientowani na świadczenie usług prawnych najwyższej jakości
w trosce o najlepiej pojęte dobro naszych Klientów.

Kancelaria Radcy Prawnego Leny Wojciechowskiej-Kaczmarek
to jedna z najdłużej działających na terenie Bełchatowa kancelarii.
Kancelaria świadczy usługi dla biznesu i klientów indywidualnych
od ponad dziesięciu lat. Celem i wizją przyświecającą naszej kancelarii
jest doradztwo oraz kompleksowa obsługa prawna
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa prawnego
Klientów w obszarach związanych z każdym aspektem,
zarówno ich życia osobistego jak i działalności zawodowej.

Budujemy zaufanie Klientów w biznesie
poprzez zastosowanie najdogodniejszych koncepcji prowadzenia działalności.
Wykonując swoją pracę kierujemy się profesjonalizmem
i najwyższymi standardami etycznymi.