• Zakres usług

Oferta Kancelarii obejmuje udzielanie pisemnych opinii prawnych, konsultacje prawne,
sporządzanie umów oraz aktów wewnętrznych, analizę i weryfikację umów,
udział w negocjacjach handlowych oraz przede wszystkim zastępstwo
prawne i procesowe w sprawach sądowych i administracyjnych.

         Klientom biznesowym Kancelaria proponuje stałą obsługę prawną,
której kompleksową ofertę przedstawia poniżej.
Oferta skierowana jest przede wszystkim do indywidualnych Klientów
prowadzących działalność gospodarczą, a także spółek i innych podmiotów
wymagających świadczenia pomocy prawnej. Ilość regulacji prawnych i stopień
ich komplikacji sprawia, że pomoc profesjonalisty pozwala znaleźć odpowiednie
pod względem prawnym rozwiązanie problemu.
Porady dotyczą przekroju różnych dziedzin prawa.

Korzyści

wynikające z zawarcia umowy o stałą obsługę prawną:

 • pierwszeństwo w realizacji projektów i zadań,

 • niższe koszty usług prawnych niż przy zamówieniach jednorazowych,

   

 • możliwość ustalenia wizyt prawnika w firmie w określone dni,

 • lepsza, bieżąca znajomość problemów i spraw wewnętrznych firmy przez Kancelarię, co wpływa na szybkość oraz jakość świadczonych usług.

Współpraca z Kancelarią
to gwarancja fachowej obsługi prawnej.

Poznaj zakres naszych usług. Kliknij na pozycję, która Cię interesuje aby rozwinąć ofertę.

Prawo cywilne

 • roszczenia o zapłatę
 • roszczenia odszkodowawcze w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych
 • spraw z zakresu prawa rzeczowego – zasiedzenie i zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności gruntowych, uwłaszczenie
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych
 • sporządzanie umów i opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego
 • sprawy spadkowe np.: nabycie spadku, przyjęcie/odrzucenie spadku, testamenty, zachowek
 • ochrona własności

Prawo pracy

 • przywrócenie do pracy
 • wypłatę wynagrodzenia, odprawy, nagrody jubileuszowe
 • mobbing
 • odszkodowania pracownicze
 • wypadki przy pracy
 • urlopy pracownicze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwody i separacje
 • alimenty
 • podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
 • władza rodzicielska
 • przysposobienie
 • ubezwłasnowolnienie

Prawo gospodarcze

 • kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego i innych przedsiębiorców
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa gospodarczego
 • sprawy o zapłatę
 • zakładanie i przekształcanie spółek
 • zakładanie innych podmiotów gospodarczych
 • prowadzenie negocjacji
 • sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych w obrocie gospodarczym
 • wypełnianie i kompletowanie dokumentów do KRS

Prawo ubezpieczeń społecznych

 • sprawy emerytalne
 • sprawy rentowe
 • sprawy o zasiłki
 • odwołania od decyzji ZUS, KRUS
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy

Prawo administracyjne

 • sporządzanie odwołań, wniosków i pism w indywidualnych sprawach administracyjnych
 • profesjonalne doradztwo
 • sporządzanie opinii w zakresie prawa administracyjnego
 • reprezentowanie przed WSA i NSA

Prawo karne

 • sporządzanie zażaleń na tymczasowe aresztowanie
 • sporządzanie pism procesowych/apelacji
 • reprezentowanie pokrzywdzonego
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego