• O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Leny Wojciechowskiej-Kaczmarek została założona w 2005 r. w Bełchatowie.

Obecnie obsługujemy podmioty zarówno fizyczne jak i prawne z obszaru całego woj. łódzkiego oraz innych obszarów Polski.

Nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw i klientów indywidualnych umożliwia nam świadczenie usług na najwyższym poziomie merytorycznym, przy zapewnieniu możliwie najkrótszych terminów realizacji zleceń. Jednocześnie, przy zachowaniu najwyższych standardów zawodu radcy prawnego, nasza Kancelaria oferuje konkurencyjne stawki wynagrodzenia.

Zakres naszych usług

jest szeroki i dostosowany do potrzeb Klientów.
Obejmuje on między innymi:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,

 • sporządzenie opinii prawnych,

 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,

 • ochrona własności intelektualnej (ochrona znaków towarowych, praw do domeny i inne zagadnienia z zakresu prawa autorskiego),

 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami czy organami administracji,

 • przygotowanie dokumentów przetargowych,

 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,

 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,

 • prowadzenie spraw pracowniczych,

 • egzekwowanie wierzytelności,

 • udział w negocjacjach z partnerami handlowymi,

 • i wiele innych.

Kancelaria dysponuje doświadczonym zespołem prawników, od wielu lat kształci aplikantów, a ponadto stale współpracuje z innymi kancelariami, radcami prawnymi i adwokatami, biurami notarialnymi i księgowymi, biurami rachunkowymi. Kancelaria współpracuje także z biegłymi tłumaczami, rzeczoznawcami majątkowymi, lekarzami,
biurami obsługi nieruchomości oraz specjalistami z wielu innych dziedzin.

Radca prawny Lena Wojciechowska – Kaczmarek posiada ponadto bogate doświadczenie w reprezentowaniu naszych Klientów nie tylko przed sądami ale także przed Krajową Izbą Odwoławczą, Samorządowymi Kolegami Odwoławczymi, organami administracji państwowej i samorządowej. Mecenas Lena Wojciechowska – Kaczmarek była Przewodniczącą Komisji Rozjemczej powołanej w zakresie rozstrzygania sporów na gruncie zamówień publicznych.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawnej na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców, instytucji, wspólnot mieszkaniowych. Kancelaria posiada również doświadczenie w zakresie działalności szkoleniowej (szkolenia z zakresu prawa pracy, postępowania cywilnego,
prawa cywilnego, ochrony danych osobowych, RODO, umów).

Kancelaria zorientowana jest na świadczenie najwyższej jakości pomocy prawnej. Profesjonalizm, doskonałe przygotowanie merytoryczne i doświadczenie pozwalają sprostać nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom. Każdą sprawę, każdego Klienta Kancelaria traktuje indywidualnie, dobierając najbardziej adekwatne i optymalne środki postępowania.